Inkoop en contractbeheer

voor inwoners, met gemeenten
Sociaal domein
Op deze pagina vindt u alles over inkoop, contracteren en beheren binnen het sociaal domein.
Veelgestelde vragen
Heeft u vragen over declaraties, toewijzingen of over ons inkoopproces? Bekijk hier de veelgestelde vragen.
Een klacht?
Heeft u een klacht over een aanbieder of over de geleverde zorg? Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn.