voor inwoners, met gemeenten

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over de voorziening (vorm van zorg of ondersteuning of hulpmiddel) die de gemeente aan u heeft toegewezen. Deze klacht kunt u indienen bij ons Regionaal Klachtenmeldpunt.

Hoe wilt u uw klacht indienen?

Via onderstaand klachtenformulier

Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker telefonisch of per e-mail contact met u op.
Op het ingevulde e-mailadres ontvangt u een bevestiging van uw klacht.

Telefonisch

Het Regionaal Klachtenmeldpunt is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar op (035) 692 62 02. Een medewerker helpt u met het indienen van uw klacht.

Per post

U richt uw schriftelijke klacht aan:

  • Regio Gooi en Vechtstreek, t.a.v. Klachtenmeldpunt
    Antwoordnummer 569, 1400 VB BussumĀ (postzegel is niet nodig)