voor inwoners, met gemeenten

Nieuwe inkoop 2021

In de eerste helft van 2020 zullen wij 2 marktconsultaties organiseren. In deze bijeenkomsten lichten wij graag de inkoop 2021 toe.

Inkoop&Contractbeheer binnen de regio Gooi en Vechtstreek

Binnen het sociaal domein dragen wij zorg voor het inkopen, contracteren en beheren van meer dan 400 Opdrachtnemers en circa 700 overeenkomsten. Op deze website vindt u alles over het inkopen, contracteren en beheren van het sociaal domein binnen de Regio Gooi en Vechtsreek.