voor inwoners, met gemeenten

Wat doen wij?

In opdracht van Regio Gooi en Vechtstreek werkt de afdeling Inkoop en Contractbeheer samen voor onze inwoners met ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inkoop en contractbeheer is hierbij verantwoordelijk voor het inkopen, contracteren en beheren van alle producten en dienstverlening van bedrijven en organisaties. Inkoop en Contractbeheer voert haar taak op een drietal gebieden:

  • sociaal domein
  • fysiek domein
  • facilitair

Wie zijn wij?

Inkoop en Contractbeheer is een jong en dynamisch team dat zich inzet  op het grensvlak tussen onze opdrachtgevers en opdrachtnemers. Regiogemeenten, interne afdelingen en opdrachtnemers zoals zorgaanbieders kunnen een beroep op ons doen om te komen tot een sluitende overeenkomst.

Wij doen dit vanuit het Regiokantoor en gaan geregeld op bezoek bij opdrachtnemers die een contract via de afdeling Inkoop en Contractbeheer hebben afgesloten.