voor inwoners, met gemeenten

Aanbieders van een Wmo-voorziening zetten zich dagelijks in voor het leveren van kwalitatief goede en veilige ondersteuning aan inwoners in regio Gooi en de Vechtstreek. De gemeenten zijn, vanaf de inwerkingtreding van de Wmo in 2015, verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van de voorzieningen en het toezicht hierop.

Regio Gooi en Vechtstreek is door de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren aangewezen als toezichthouder. Dit betekent dat zij samen met Wmo-aanbieders verantwoordelijk is voor de kwaliteit van voorzieningen. De toezichthouder Wmo doet onderzoek naar de kwaliteit van aanbieders. Daarnaast beoordeelt de toezichthouder de meldingen van geweldsincidenten en calamiteiten en beslist of nader onderzoek nodig is en wie dat uitvoert.

In artikel 3.4.1 van de Wmo is de meldplicht van geweldsincidenten en calamiteiten bij aanbieders als volgt omschreven:

  • Iedere calamiteit die bij de verstrekking van een voorziening heeft plaatsgevonden.
  • Geweld bij de verstrekking van een voorziening.

Wmo-aanbieders moeten meldingen doorgeven via het onderstaande formulier. Indien dit niet mogelijk is, kunnen meldingen ook gedaan worden via e-mail adres: wmotoezicht@regiogv.nl.

Dowloads

Mariƫlle Stitzinger
Wmo toezichthouder
(035) 6926 444
wmotoezicht@regiogv.nl

Marjet van Elten
Wmo toezichthouder
(035) 6926 444
wmotoezicht@regiogv.n