voor inwoners, met gemeenten

Publicaties aanbestedingen vanaf oktober 2023 op
‘Mercell Source-to-Contract’

Sinds 1 oktober 2023 maakt Regio Gooi en Vechtstreek binnen het Sociaal Domein gebruik van het aanbestedingsplatform ‘Mercell-Source-To-Contract’ (hierna: Mercell). 

Vanaf 1 oktober 2023 zijn de vijf lopende inkooptrajecten volgens de methodiek Open-House online gepubliceerd op Mercell, dit geldt voor Jeugdhulp Voorzieningen, Hulp bij het Huishouden, Jeugd ED, Maatschappelijke Ondersteuning en Gecertificeerde Instellingen. Wij streven er naar om in de toekomst ook nieuwe inkooptrajecten te publiceren via dit aanbestedingsplatform.

Registreren
Om op de hoogte te blijven van de lopende én toekomstige inkoopprocedures, vragen wij u zich (kosteloos) te registreren als aanbieder op Mercell: https://s2c.mercell.com/registration

Aanmelden
Vervolgens dient u zich aan te melden voor de tenders die u wenst te volgen en/of op wenst in te schrijven. Voor onderstaande Open House procedures kunt u zich rechtstreeks aanmelden via onderstaande buttons. Nieuwe inkoopprocedures bevatten bij de bekendmaking een link waarmee u zich rechtstreeks kunt aanmelden.

Bestaande of nieuwe aanbieder
Wanneer u zich aanmeldt voor één of meer van onderstaande Open House procedures let dan goed op tot welk “type aanmelder” u behoort. Er worden twee typen onderscheiden:

  1. Een aanbieder die reeds is gecontracteerd of op de wachtlijst staat;
  2. Een nieuwe aanbieder die zich wilt aanmelden.

Afhankelijk van het type aanbieder dat u bent, kiest u voor keuze 1 (handleiding) of 2 en volgt u alle stappen behorende bij het betreffende aanmeldproces.

Heeft u vragen?
Indien u tegen technische vragen aanloopt kunt u per e-mail support-nl@mercell.com of telefonisch via 085-0014593 contact opnemen met de Servicedesk van Mercell. De servicedesk is telefonisch bereikbaar tussen van 9.00 tot 17.00 uur. Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Inkoop en Contractbeheer per e-mail contractbeheer@regiogv.nl of op telefoonnummer 035-6926204.

Maatschappelijke Ondersteuning

Maatschappelijke Ondersteuning staat voor het bieden van ondersteuning aan inwoners binnen de regio Gooi en Vechtstreek en betreft de volgende percelen: Individuele begeleiding, Persoonlijke verzorging, Dagbesteding en Kortdurend Verblijf voortkomend uit de Jeugdwet én Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de site van Mercell. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de website beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Hulp bij het Huishouden

Ondersteuning leveren ten behoeve van een schoon en leefbaar huis en huishoudelijke taken voor cliënten: Hulp bij het Huishouden, voortkomend uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de website van Mercell. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de website beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Jeugdhulp Voorzieningen

Het leveren van Ambulante- (Jeugdhulp) en Verblijfsvoorzieningen zoals gedefinieerd in de Jeugdwet.

Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de website van Mercell. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de website beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Gecertificeerde Instellingen

Het leveren van Jeugdbescherming en jeugdreclassering zoals gedefinieerd in de Jeugdwet.
Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de website van Mercell. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de website beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Jeugd-ED (dyslexie)

Het leveren van Ernstige Dyslexie.
Lees de documentatie goed door voor u uw inschrijving start.

Uw inschrijving kan enkel en alleen ingediend worden via de website van Mercell. Gebruik hiervoor de inschrijfformulieren die via de website beschikbaar zijn gesteld en zorg ervoor dat u alle documenten op de juiste wijze alsmede rechtsgeldig ondertekent.

Inkoopproces

U kunt zich via het platform Mercell inschrijven voor lopende inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u op deze pagina.

U kunt zich via de website van Mercell inschrijven voor inkooptrajecten. De inkooptrajecten vindt u hier

Voor de voorzieningen Hulp bij het huishouden, Jeugdhulp Voorzieningen, Jeugd-ED, Gecertificeerde Instellingen en Maatschappelijke Ondersteuning kunt u zich gedurende het hele jaar inschrijven. Tussen het moment van inschrijving en het moment van contractering zit gemiddeld 3 tot uiterlijk 6 maanden.

Voor andere inkooptrajecten zijn beperktere mogelijkheden van inschrijving. U kunt bij de afdeling contractbeheer naar het eerstvolgende moment van inschrijving vragen.

Regio Gooi en Vechtstreek bestaat uit de gemeenten Gooise Meren, Huizen, Blaricum, Eemnes, Laren, Hilversum en Wijdemeren. In uw overeenkomst leest u welke gemeenten deelnemen aan uw overeenkomst.

Het is niet mogelijk om per gemeente in te schrijven. Wanneer een Opdrachtnemer zich inschrijft dan heeft Opdrachtnemer een leveringsplicht voor alle gemeenten waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan binnen de regio Gooi en Vechtstreek.

Het is niet mogelijk om te onderhandelen over de tarieven. In onze toelatingsdocumenten staan onze tarieven weergegeven. Deze tarieven gelden voor alle gecontracteerde aanbieders. Deze tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsonderzoek. Regio Gooi en Vechtstreek streeft naar maatschappelijk aanvaardbare tarieven. Wanneer u zich inschrijft voor een inkooptraject conformeert u zich automatisch aan onze tarieven.

De contractuele eisen waaraan u moet voldoen staan beschreven in het toelatingsdocument, de overeenkomst, invulsjabloon en de Nota van Inlichtingen. Per inkooptraject kunt u de documenten vinden op de website van Mercell. Klik hier voor meer informatie.

U kunt het gedeelte van het invulsjabloon m.b.t. het inschrijven van de percelen opnieuw invullen en naar ons opsturen. Wij zullen dan contact met u opnemen.

In het contract wat u heeft afgesloten met Regio Gooi en Vechtstreek kunt u vinden voor welke percelen u gecontracteerd bent.

Gecontracteerde aanbieders voor de Jeugdwet vindt u hier. Gecontracteerde aanbieders voor de Wmo vindt u hier

Uw onderaannemer kunt u bij contractbeheer aanmelden via contractbeheer@regiogv.nl. Dit kan echter alleen als de betreffende overeenkomst ook onderaannemerschap toelaat.

U kunt niet afzonderlijk kennis maken met de uitvoeringsdiensten. Wel wordt aan de uitvoeringsdiensten op diverse wijze gecommuniceerd dat u een gecontracteerde zorgaanbieder bent.

U kunt aan de afdeling contractbeheer aangeven waarom uw zorgaanbod niet aansluit bij ons zorgaanbod via contractbeheer@regiogv.nl. Wij zullen dan contact met u opnemen.